بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

دیدگاه معلمان در مورد تدریس

اطلاعات فردی

جنسیت

سابقه تدریس

میزان تحصیلات دانشگاهی

در کدام رشته دوره نظری تدریس می کنید ؟

نحوه تکمیل پرسشنامه.
لطفا موارد زیر را بر حسب علاقه تان از 1 تا 4 رتبه بندی کنید.

1- موارد زیر را بر حسب مفید بودن آنها در بهبود و کارایی کلی تدریس رتبه بندی کنید:

الف ) کارهای گروهی و دادن فرصت بیشتر به دانش آموزان برای شناخت یکدیگر

ب) پروژه ها تکالیف و تمرین هایی که مستقیما به محتوای درسی دوره مربوط هستند

ج ) تاکید بیشتر در ایجاد اندیشه و تفکر در دانش آموزان بر حسب استعدادشان تهیه و تنظیم اهداف یادگیری بر اساس عملکردشان

د) دادن اطلاعات عینی و مکرر به دانش آموزان تا بتوانند عملکردشان را با هم مقایسه کنند

2-گزینه های زیر را بر حسب نظر خود در مورد کارامد ترین معلمان رتبه بندی کنید

الف ) معلمانی که دانش آموزان را دوست داشته و در صدد کمک به آنها هستند.

ب) معلمانی که در مورد آنچه که باید انجام شود و چگونگی انجام آن بسیار حساس و دقیق هستند

ج) معلمانی که تک تک دانش آموزان را در نظر گرفته و امکان میدهند تا آنها بر حسب علاقه و قابلیت های فردی خودشان کار کنند

د) معلمانی که بر کلاس کنترل داشته و بر رعایت برخی اصول و الزامات اولیه تاکید دارند

3-دروس زیر را بر اساس میزان علاقه خود به تدریس آنها رتبه بندی کنید

الف )علوم تجربی / ریاضیات

ب ) تاریخ / ادبیات

ج)آزمایشگاه/کلینیک/کارگاه

د) روانشناسی/جامعه شناسی

4-انواع فعالیت های زیر عموما در تدریس هر درسی مطرح هستند. این فعالیت ها را نسبت به علاقه خود به انجام آنها رتبه بندی کنید

الف)ایراد سخنرانی ، تهیه نوارهای صوتی ، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ

ب) تهیه ورقهای امتحانی و شناسایی و تهیه منابع کمک درسی

ج) تهیه نمودار اسلاید و چارت و استفاده از فیلم و نوار و دیگر منابع دیداری و شنیداری

5-من در کل فکر میکنم که دانش آموزان بسیار ضعیف در مدرسه

ب)اگر معلمان وقت بیشتری برای آنها اختصاص دهند ، وضع درسیشان بهتر میشوند

ج)احتمالا در گذشته نیز ناموفق بوده اند و بعید است که در آینده هم موفق باشند

د)در این مرحله از زندگیشان نباید در مدرسه باشند چون فایده ای برایشان ندارد

6- ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش آموز قسمتی از کار معلم است.احتمال پسامد منفی هر یک از فعالیت های زیر را رتبه بندی کنید.(موردی که احتمال بیشترین رتبه منفی را دارد با عدد 1 و احتمال کمترین پیامد منفی را با 4 نشان دهید)

الف) ارزیابی گاهی باعث حسادت و دشمنی دانش آموزان میشود

ب) ارزیابی گاهی با محتوای تعیین شده برای دروس و اهداف تدریس آنها ارتباطی ندارد

ج)گاهی ارزیابی دانش آموزان به آنها کمکی نمیکند. تا فعالیت های علمی ومطالعاتی خود را در زمینه پیشرفت درسی بهبود بخشند

د) د)ارزیابی گاهی نمیتواند بین دانش آموزانی که فعالیت درسی خوبی دارند و آنهایی که وضعیت درسی خوبی ندارند تمایز ایجاد کند

7 -گزینه های زیر را بر اساس انطباق آها با ویژگی های شما به عنوان یک معلم رتبه بندی کنید

الف)الف)معلمی که خوش برخورد ،دوست داشتنی و مورد علاقه دانش آموزان است

ب)معلمی که اطلاعات مخصوص ، خاص و مفصل در مورد تمرین ها و تکالیف درسی ارائه میدهد

ج)معلمی که به دانش آموزان اجازه میدهد تا در مورد آنچه مطالعه میکنند و چگونگی انجام کارهای علمی تصمیم بگیرند.

د) معلمی که استانداردهای سطح بالایی را تنظیم و تدوین میکند و آنها را برای انجام کار و تکالیف دانش آموزان ضروری میداند.

8-فرض کنید که اداره آموزش و پرورش با بازنشستگی معلمان مسن موافقت کند.شما دوست دارید چه کاری برای این معلمان انجام شود؟

الف) کمک به آنان با افزایش حقوق و کمک مالی

ب)نوشتن نامه قدردانی برای آنها

ج)کمک به تعمیر و جابجایی وسائل محل زندگی آنها

د) فراهم کردن امکان نشست و دیدار با گروه های دیگر معلمان

9-موارد زیر را بر حسب میزان علاقه خود به انها مثلا در تدریس یک موضوع خاص (زیست شناسی) رتبه بندی کنید.

الف)دعوت از یک شخص متخصص به کلاس برای سخنرانی

ب)تشویق دانش آموزان به مطالعه و جستجو مطالب مرتبط با حوزه در مجلات و روزنامه ها

ج)جستجو و نمایش فیلم ها و برنامه های مرتبط با حوزه

د)تمهید برنامه ای برای دانش آموزان جهت کار عملی بر روی یک مسائله مربوط به این حوزه.

10-اگر دانش اموزانی بی علاقه در کلاس شما حضور داشتند بر طبق اولویت کدامیک از کارهای زیر را انجام می دهید؟

الف)برای علاقمند کردن آنها شیوه ها و تکالیف گوناگونی بکار میبرم.

ب)آنان را در یک پروژه گروهی در کنار دانش آموزان علاقمند قرار میدهم

ج)برای اهمیت دادن به کار این دانش آموزان،از آنان بیشتر در کلاس دعوت به ارائه مطالب میکنم

د)چنان وانمود میکنم که اساسا مسئولیت تلاش و جستجو بیشتر بر عهده خود دانش آموز است

11-بر طبق نظر خود در مورد یک کلاس درس اثر بخش و مناسب، موارد زیر را رتبه بندی کنید.

الف)کلاسی که در آن دانش آموزان نظرات خود را به اشتراک گذاشته و از هم یاد می گیرند

ب)کلاسی که در آن مطالب درسی سازمان یافته اند و مباحث چنان منسجم و منطقی بیان میشوند که به سادگی قابل تفسیر و مرتبط به هم باشند

ج)کلاسی که در آن اهداف و مطالعه و فعالیت های دانش آموزان بر طبق علاقه فردی آنان ارائه و تعیین میشوند

د)کلاسی که در آن اطلاعات لازم در مورد معیارهای انتخاب بهترین روش مقیسه فعالیت ها مرتبا به دانش آموزان داده میشود

12-موارد زیر را برحسب نظر خود درباره میزان تناسب و کارایی آنها در تدریس رتبه بندی کنید.

الف )چگونگی همراهی با دانش آموزان و داشتن رابطه خوب با آنان

ب)چگونگی تعیین و تشریح الزامات تکالیف ارائه شده و نمره دهی و غیره

ج)بهره گیری از تکنیک های مطالعه مستقل در دانش آموزان به منظور ایجاد حس و توانایی خود اتکایی در آنها

د) نحوه اداره کلاس و واداشتن دانش آموزان در انجام کارها و تکالیف

13- برحسب میزان تمایل خود به انجام این کارها آنها را رتبه بندی کنید.

الف)حل جداول ریاضی

ب)حل جداول متقاطع

ج)تعمیر و ساخت اشیا

د)انجام کارها و فعالیت های داوطلبانه و اختیاری با دانش آموزان

14-اگر شما و همکارانتای بخواهید کار ساخت یک ماده مصنوعی را آموزش بدهید.بر اساس سلیقه موارد زیر را اولویت بندی کنید.

الف)سخنرانی از پیش آماده شده یا فی البداهه

ب)تهیه گزارش یا منابعی از کارخانه سازنده

ج)ارائه نمونه های بصری مربوط به استفاده از این ماده

د)ارائه نمونه های واقعی به افراد تا از نزدیک با آن آشنا شوند

15-موارد زیر را طبق نظرتان در مورد دلایل احتمالی افت تحصیلی دانش آموزان رتبه بندی کنید

الف) معلم راهنمایی و کمک کافی نمیکند

ب)دانش آموز حین مواجهه با مشکل درخواست کمک و راهنمایی نمیکند

ج)دانش آموز به اندازه لازم فعالیت و مطالعه نمیکند

د)دانش آموز نباید از همان ابتدا وارد این پایه ی تحصیلی میشد

16-موارد زیر را بر حسب ویژگی های بارز کلاس هایی که دانش آموزان از آنان بیزارند رتبه بندی کنید

الف)کلاسهایی که در آنها بین دانش آموزان بحث و جدل و بگومگو و دعوا مرافعه وجود دارد.

ب)کلاس هایی که سازمان دهی و انسجام ندارند و دانش آموزان نمیدانند که بعدها چه مباحث و مطالب دیگری مطرح خواهد شد.

ج)کلاس هایی که در آنها دانش آموزان فرصت بروز علایق و نیازهای خود را ندارند

د)کلاس هایی که در آنها کمیت و کیفیت کار و فعالیت دانش آموزان مطرح نیست و معلم همه را یکسان میبیند

17-موارد زیر را بر طبق میزان اهمیت آنها در کمک به یادگیری دانش آموزان رتبه بندی کنید

الف)داشتن فرصت ایجاد ارتباط خوب از طریق مباحث غیر رسمی و تماس های شخصی

ب)دارا بودن رئوس تفضیلی مباحث درسی و اطلاعات کامل در مورد دستورالعمل ها و قواعد لازم برای انجام تکالیف

ج) امکان اعمال دیدگاه های دانش آموزان و مشارکت مستقل آنها در درس و یادگیری

د) وجود معلمان فرهیخته ای که منابع درسی را توضیح داده و دانش آموزانشان را به شیوه ای موثر و هدفمند هدایت راهنمایی میکنند.

18- مشاغل حرفه ای زیر را بر حسب علاقه خود برای تدریس و تحقیق در آنها رتبه بندی کنید

الف)پرداختن به تحقیقات علمی

ب) انجام مشاغل مربوط به ارتباطات

ج)پرداختن به مشاغل صنعتی و تولیدی

د) انجام مشاغل مربوط به مددکاری و راهنمایی افراد

19-اگر قرار باشد دانش آموزان خود را در یک موضوع درسی تخصصی مورد ارزیابی قرار دهید به ترتیب اولویت کدامیک از شیوه های ارزیابی را استفاده میکنید.

د) انجام مشاغل مربوط به مددکاری و راهنمایی افراد

د) انجام مشاغل مربوط به مددکاری و راهنمایی افراد

د) انجام مشاغل مربوط به مددکاری و راهنمایی افراد

د) انجام مشاغل مربوط به مددکاری و راهنمایی افراد