بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

نمونه فرم نظر سنجی همایش

دبیرخانه دائمی "تستی" با توجه به اهمیت اطلاع از نظرات مدیران و کارشناسان صنعت، برای بهبود در وضعیت فعالیتهای آتی خود اقدام به جمع آوری نظرات حاضرین در اولین همایش "تستی" نموده است. مستدعی است با ارائه دیدگاه های خود، ما را در مسیر هرچه بهتر شدن همایش های سالانه یاری فرمایید.

بخش اول : ( این قسمت در صورت تمایل تکمیل گردد)

بخش دوم

2- اطلاع رسانی در جهت برگزاری اولین همایش به چه شکل بوده است؟

3- نحوه شرکت در اولين همايش ملي "تستی" در خردادماه 1388؟

4- نحوه پذیرش و ثبت نام از حاضرین:

5- مديريت زمان همایش

6- کیفیت محل برگزاری همایش

7- نحوه انتخاب سخنرانان

8- مرتبط بودن موضوعات سخنرانی ها و کیفیت برگزاری آن

9- ميزان تسلط سخنرانان بر موضوع

10- کیفیت مستندات علمی تهیه شده توسط دبیرخانه

11- هدف�گیری تیم تحقیق و توسعه همایش برای شناسایی دینفعان

12- سطح مشارکت حامیان در برگزاری همایش

13- كيفيت پانل�های مورد کاوی ارائه شده

14- سطح علمی موضوعات مطرح شده در میزگرد چالشی

15- سطح اساتید کارگاه�های برگزار شده

16- سطح مشارکت علمی کارگاه�های برگزار شده

17- مطلوبیت مستندات ارائه شده در کارگاه�ها

18- نحوه اطلاع رسانی و ارسال فراخوان مقالات

19- هماهنگی جهت پيگيري مقالات

20- عملکرد کمیته علمی در انتخاب مقالات جهت ارائه

21- نحوه ارائه مقالات

22- نحوه هماهنگی و سرویس دهی تیم اجرائی همایش

23- مدیریت برگزاری همایش و برنامه های جانبی

24- كيفيت پذيرايي

28- به نظر شما این همایش تا چه حد توانسته بر سطح آگاهی مدیران تاثیر بگذارد

29- توصيف و جمع‌بندي مطالب همایش

بخش سوم

آيا در دومين كنفرانس "تست" در اسفند�ماه 1389 تمايل به مشاركت داريد ؟