بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

دیدگاه معلمان در مورد تدریس

بسمه تعالی
دبیر محترم - باسلام : پرسشنامه ای که مطالعه می کنید برای تحقیقی دانشگاهی درباره دیدگاه معلمان در مورد تدریس تدوین شده است.یاداور می شود که در این پرسشنامه پاسخ درست یا اشتباه وجود ندارد بنابراین خواهشمند است صرفا بر مبنای باور و عقیده شخصی خویش و صرف نظر از آنچه انتظار دارند به سوالات زیر پاسخ دهید.
اطلاعات فردی :
جنسیت :

سابقه تدریس :

میزان تحصیلات دانشگاهی :

در کدامیک از رشته های تحصیلی دوره متوسطه نظری تدریس میکنید؟

سوالات زیر را بر حسب علاقه تان از (1تا 4) رتبه بندی کنید.لطفا هیچ گویه یا گزینه ای را بدون پاسخ نگذارید.
پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234