بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنحش گرایش به تماشای تلویزیون دانش آموزان

دانش آموز گرامی , سلام و سپاس از همکاری شما
با توجه به این که پر کردن اوقات فراغت شما در منزل با میزان یادگیری شما بدون ارتباط نمی باشد , لذا خواهشمند است به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید. ( لطفا جواب صحیح را با علامت زدم مشخص کنید).

شغل پدر :

شغل مادر :

درآمد خانواده :

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم اصلا