بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش اوقات فراغت


با سلام . این پرسشنامه جهت بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش ا موزان مقطع متوسطه منطقه ٣ شهر قم تنظیم شده است . بخشی از ساعات شبانه روز هر فردی تحت عنوان ((اوقات فراغت)) در اختیار وی است . خواهشمند است پاسخ های خود را با توجه به برنامه های اوقات فراغت در سال ١٣٩٠ استان قم تنظیم نمایید .

6- وضعیت سکونت :

7- تحصیلات پدر :

8- تحصیلات مادر :

9- شغل پدر :

10- شغل مادر :

11- آیا به جز تحصیل فعالیت شغلی دیگری هم دارید؟ (در طول سال تحصیلی)

12- آیا در طول تعطیلا تابستانی فعالیت شغلی دارید؟

13- به طور متوسط در روز چند ساعت اوقات فراغت دارید؟

14- برای گذراندن اوقات فراغت به کدامیک از موارد زیر می پردازید ؟

15- شما تا چه حد از نحوه گذران اوقات فراغت راضی هستید ؟

16- از تمام فرصت هایی که برای اوقات فراغت دارید چند درصد آ ن را استفاده می کنید ؟

17- اگر در نحوه گذران اوقات فراغت خود و دوستان مشکلاتی را ملاحظه کرده اید این مشکل بیشتر ناشی از کدام عامل می باشد ؟

18- شما تا چه حد قادر به پرداخت هزینه برنامه های اوقات فراغت هستید ؟

19- اوقات فراغت را چگونه می گذرانید ؟

20- آیا پدر و مادر شما از نحوه گذران اوقات فراغت شما اطلاع دارند؟

21- نظر پدر و مادر شما در نحوه گذران اوقات فراغت شما تا چه حد موثر می باشد؟