بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت

دانش آموز عزیز ; سلام علیکم
نظر به اینکه دانش آموزان از ارکان مهم تصمیم گیری در مورد برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس هستند به همین علت بر آن شدیم تا از نظرات مفید و سازنده ی شما بمنظور شناخت وضعیت نماز جماعت و چگونگی اقامه ی آن در مدارس و دستیابی به راههای جذب افراد نسبت به این فرضیه ی مقدس الهی استفاده نمائیم . لذا خواهشمند است . سوالات پرسشنامه را با دقت مطالع فرمائید و پاسخ واقعی خود را با زدن علامت مشخص نمائید. قبلا از همکاری شما دانش آموز عزیز صمیمانه تشکر می نمائیم در ضمن در صورت تمایل نام و نام خانوادگی خود را ذکر نمائید.
با تشکر : محقق
جنسیت :

پایه تحصیلی :

رشته تحصیلی :

خیلی زیاد زیاد متوسطکمخیلی کم