بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش گرایش به ورزش

همکار محترم سلام:
پرسشنامه ای که در اختیار شماست، برای انجام یک تحقیق علمی در رابطه با جایگاه تربیت بدنی در مقطع ابتدایی شهرستان زرندیه طراحی شده است. لطفاً به همه سوالات با دقت پاسخ دهید.
قبلا از همکاری و بذل توجه شما سپاسگذاریم.
اطلاعات خواسته شده را کامل و با دقت پر نمایید:
جنسیت :

سمت :

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی :

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم