بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

Sentence Complete scale
لطفا جملات زیر را با انتخاب یک گزینه از بین 6 گزینه، که به بهترین نحو نظر شما را بیان می کند، تکمیل فرمایید.
1- دکتری که معمولا به او مراجعه می کنم.

2- با نشستن پشت میز در مدرسه،

3- تیراندازی با تفنگ،

4- مصاحبه شدن برای استخدام،

5- دستور دادن،

6- برادران و خواهران،

7- مسابقات ورزشی

8- پوشیدن کت و شلوار،

9- تصمیمات

10- کوشش برای به دست آوردن یک شغل و موقعیت سیتسی،

11- وقتی یکی از معلم ها برای مشورت و راهنمایی به من مراجعه می کند،

12- رفتن به یک باشگاه تفریحی

13- برپایی یک گردهمایی و جلسه،

14- قضاوت دادگستری،

15- پیشی گرفتن از دیگران،

16- دیکته کردن نامه ها به معلمان،

تنبیه بچه ها،

18- اگر کارم را شخصاً اداره می کردم،

19- ازدواج،

20- اگر از نظر فیزیکی ناتوان بودم،

21- مدیران سطح عالی،

22- تدریس در کلاس،

23- مخابره (مکالمه) تلفن های راه دور،

24- بازی گلف،

25- تحصیلات من،

26- برق انداختن کفش هایم،

27- اگر من در شغلم ارتقا یابم،

28- وقتی شطرنج بازی می کنم،

29- وادار کردن دیگران به انجام دادن کاری که من می خواهم،

30- پدر من،

31- در پافشاری و بحث بر روی یک نقطه نظر خاص،

32- وقتی رانندگی می کنم،

33- ارائه گزارش در جلسه اداری،

34- وقتی با دیگران مسابقه دو می دهم،

35- نوشتن یادداشت ها،

36- معرفی افراد به یکدیگر در جلسات،

37- امتحانات نهایی،

38- پلیس ها،

39- مسابقه قایق سواری،

40- رفتن به انجمن خانه و مدرسه،

اگر چه تست به عنوان تست نگرش و علائق معرفی شده و آن را دارای روایی و اعتبار ذکر کرده اند، اما محتوای آن به خوبی نشان می دهد که به گرایش های اداری عنایت دارد و تا اندازه ای تیپ شناسی حرفه ای مدنظر است.
برای تست پنج گویه که در نمره گذاری به کار نمی آید، منظور کرده اند. از سویی هفت زیر مقیاس نام برده شده که هر کدام دقیقا با 5 ماده مستقل مرتبط هستند . توصیه سایت روان سنجی این است که قبل از به کارگیری این تست، برای یافتن مبانی نظری، و شواهد روایی و اعتبار آن اقدام شود.