بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس تایید خویشتن – اسپنسر، ای، راتوس

«اسپنسر، ای، راتوس»
هر جمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند. برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید.
+3= کاملا درست +2= درست +1= تا اندازه ای درست -1= تا اندازه ای غلط
-2= غلط -3= کاملا غلط
1- اکثر مردم خودشان را تایید می کنند و جسورتر از من هستند.

- به علت کمرویی، از بیرون رفتن با جنس مخالف خودداری می کنم.

3- وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود، خیلی راحت اعتراض می کنم.

4- مواظب هستم که به دیگران آسیب نرسانم، حتی اگر خودم آسیب ببینم.

5- اگر فروشنده ای به زور بخواهد جنسی را که مورد علاقه من نیست نشان بدهد، به دشواری می گویم نه

6- وقتی از من کاری را می خواهند انجام دهم، می پرسم چرا؟

7- بارها اتفاق می افتد که به دنبال بحث جدی می گردم.

8- سعی می کنم مثل اکثر کسانی که موقعیت مرا دارند ، پیشرفت کنم.

9- واقعیت این است که مردم، اغلب از من سوء استفاده می کنند.

10- دوست دارم با افرادی که تازه آشنا شده ام و افرد بیگانه وارد بحث شوم.

11- اغلب نمی دانم که در برابر جنس مخالف چه بگویم.

12- در تلفن کردن به وزارتخانه ها یا ادارات دولتی تردید می کنم.

13- دوست دارم تقاضای درخواست شغل را با پست بنویسم نه این که مصاحبه شوم.

14- این که بخواهم اجناس خریداری شده را برگردانم ناراحت می شوم.

15- اگر یکی از خویشاوندان مورد احترام مرا ناراحت کند، معمولا خشم خود را فرو می خورم نه این که ابراز ناراحتی کنم.

16- از این که مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح کردن سوال پرهیز می کنم.

17- به هنگام بحث، از ترس عصبانی شدن، کل بدنم می لرزد.

18- اگر یک سخنران مشهور، چیزی بگوید که از نظر من غلط است، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می کنم.

19- از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می کنم.

20- وقتی کار مهمی انجام می دهم، دوست دارم دیگران را در آن سهیم کنم.

21- در مورد احساسات خود راحت و صادق هستم.

22- اگر کسی در مورد من غیبت کند یا دروغ بگوید هر چه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می کنم.

23- اغلب برایم دشوار است که بگویم نه

24- اغلب سعی کرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرینم.

25- در رستوران یا در جای دیگر، اگر انتظار من برآورده نشود، اعتراض می کنم.

26- وقتی از من تعریف می شود نمی دانم چه بگویم.

27- اگر در سینما، افرادی که در کنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند، از آنها می خواهم که ساکت باشند یا دورتر بروند.

28- در یک صف، هر کس بخواهد از من جلو بزند، مجبورش می کنم که منتظر نوبت خود باشد.

29- در اظهار نظر درنگ نمی کنم.

30- مواردی پیش می آید که لال می مانم.