بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل –گوکلن

(میشل گوکلن) 49 ماده
برای هر سئوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است. بر حسب این که کدام یک از پاسخ های پیشنهادی با شیوه بودن شما مطابقت می کند، دور آن دایره بکشید. ممکن است گاهی در انتخاب پاسخ تردید کنید. در آن صورت ببینید، بیشترین تمایلتان به کدام مورد است. پاسخ باید صادقانه و خود به خودی باشد. بنابراین خیلی فکر نکنید، دور اولین پاسخی که به نظرتان مناسب می رسد، دایره بکشید.
1- کدام یک از دو مورد زیر را ترجیح می دهید؟

2- روزی به دماسنج خانه تان نگاه می کنید و متوجه می شوید که هوا کمی خنک شده است.

3- کسانی که شما را می شناسند، وقتی از شما حرف می زنند، معمولا می گویند:

4- آیا به شیوه لباس پوشیدن مردم خیلی اهمیت می دهید؟

5- بیشترین لذت را در چه می دانید؟

6- فرض کنید با کسی بحث می کنید و او به تندی از شما انتقاد می کند:

7- اگر مبلغی پول به دستتان برسد، برای کدام یک از موارد زیر خرج می کنید؟

8- اگر شرایط جور می شد، کدام یک از کارهای زیر را انجام می دادید؟

9- اگر امکان داشت، در کدام یک از رشته های زیر تحصیل می کردید؟


10- دوست داشتید، در کدام یک از زمینه های زیر فعالیت می کردید.

11- کدام افراد را بیشتر دوست دارید؟

12- احساس می کنید که بیشتر که با کدام یک از عقاید زیر موافق هستید؟

13- به نظر شما، وقتی مردم با دولت مخالف هستند، راه اندازی تظاهرات ضرورت دارد؟

14- آیا رویاپردازی و خواب و خیال یکی از بخش های مهم زندگی شماست؟

15- سبک کدام یک از دو شاعر زیر را دوست دارید؟

17- کدام یک از فعالیت های زیر را بیشتر دوست دارید؟

18- در مورد یادگیری زبان های خارجی ...

19- آیا احساس می کنید تحت تاثیر اشخاصی قرار می گیرید که خوب حرف می زنند و خوب لباس
می پوشند؟

20- اقتصاددان ها و جامعه شناسان اصلا جالب نیستند، تنها هنرمندان و شعرا ارزش های انسانی دارند.

21- از خواندن کدام نوع نوشته بیشتر لذت می برید؟

22- رویاهای شما بیشتر چگونه است؟

23- امروزه، اوقات فراغت خود را بیشتر به چه چیزهایی صرف می کنید؟

24- از این دو شخصیت سرشناس، کدام یک را ترجیح می دهید؟

25- اگر گاه به گاه به کشورهای دیگر سفر نکنیم، زندگی خیلی یکنواخت خواهد شد؟

26- اگر همه شرایط یکسان باشد، کدام یک از دو مورد زیر را ترجیح خواهید داد؟

27- آیا، اکثر آشنایان معتقدند که شما، در دور هم جمع شدن ها، سعی می کنید که بیشتر حرف بزنید و بیشتر توجه دیگران را جلب کنید؟

28- آیا، هر چیزی که مفید باشد جالب خواهد بود.

29- آیا، برای فلسفه ارزش زیادی قائل هستید؟

30- در کدام یک از شرایط زیر بیشتر احساس راحتی می کنید؟

31- اگر به خانه جدیدی نقل مکان کنید، کار مورد علاقه شما چه خواهد بود؟

32- کدام یک از مشاغل زیر را ترجیح می دهید؟

33- اگر به شما کار مهمی پیشنهاد شود، اولین واکنشتان چه خواهد بود؟

34- اگر به ریاست یک سازمان انتخاب شوید، اولین کار شما چه خواهد بود؟

35- آیا، احساس می کنید که در مجموع خوب حرف می زنید و حرکات سنجیده دارید؟

36- به کدام یک از این دو ویژگی بیشتر اهمیت می دهید؟

37- به چه نوع موسیقی بیشتر اهمیت می دهید؟

38- فرض کنید یک داستان پلیسی می خوانید...؟

39- اگر حق انتخاب داشته باشید، در کجا می نشینید؟

40- در حالت ناراحتی، احساس می کنید...

41- به نظر شما، شایستگی در مورد تجارت و تبلیغات، جزء ضروریات عصر جدید است؟

42- بهترین دانشگاه، در واقع یک (کتابخانه) است.

43- به طور کلی...

44- بدون آنکه افراط کنید، گاهی دوست دارید در یک رستوران مجلل غذا بخورید.

45- آیا دوست دارید با سیاستمداران موفق دوست شوید؟

46- کدام یک از فعالیت های زیر را مهم می دانید؟

47- وقتی بچه بودید، دوست داشتید تنها بازی کنید یا با بچه های دیگر

48- آیا، آرزو دارید درباره فلسفه کتاب بنویسید یا، دست کم، ذوق این کار را دارید؟

49- مردم هر که بگویند، تنها روابط اجتماعی است که اکثر مشکلات را حل می کند؟

50- هیچ چیزی اهمیت پول را ندارد؟